Komplementarna in celostna medicina

S komplementarno medicino opredeljujemo tiste oblike in metode zdravljenja, ki jih je moč kombinirati z uradno (alopatsko) medicino in jo z njimi dopolnjujemo. Obsega številne prakse, ki so se razvile ob uradni medicini: homeopatija, kiropraktika, osteopatija ipd.

Celostna medicina obravnava človeka kot fizično, energetsko ter duhovno bitje. Holistični pristop k zdravju stremi k odpravljanju človekovih neravnovesij in predstavlja pot k preventivnemu in učinkovitemu zdravstvenemu sistemu.

Integrativna medicina združuje komplementarno in uradno medicino, pri kateri pride pri obeh do nadzorovanega sodelovanja in predstavlja most med obema praksama, kar tudi prinaša največ koristi bolniku.

MATERIA MEDICA

Baza homeopatskih zdravil, s katero si lahko pomagate izbrati primerno homeopatsko zdravilo glede na simptome, ki spremljajo vaše trenutno zdravstveno stanje.